Blog : Groei & Ontwikkeling

VERANDEREN = LEREN

VERANDEREN = LEREN

Wat nu werkt is morgen passe. Verandering is niet een traject dat je afrondt, het is een constante factor die vraagt om continue beweging van mens en organisatie. Welke waarde voeg jij toe als organisatie, team of professional voor een ander? Dat is de vraag die iedere keer opnieuw beantwoord moet worden, niet alleen vandaag maar zeker ook morgen en overmorgen. Anderen bepalen of ze jouw toegevoegde waarde zien, ervaren en waarderen en of je relevant bent en toekomst hebt.

Succesvol veranderen is vaak ingewikkeld en lastig. Niet voor niets mislukt het in 70%  van de gevallen geheel of gedeeltelijk. Het meest schokkende vind ik dat in veel gevallen zolang mogelijk de struisvogelpolitiek wordt bedreven, in combinatie met de kaasschaaf methode. Alvorens echt in beweging te komen en te gaan handelen. De angst regeert, de ambitie is overleven, weinig richtinggevend en zeker niet energie gevend, terwijl dit juist hard nodig is om het verschil te maken.

Bij Lef & Ambitie vinden we dat iedere organisatie, team of professional de ambitie moet hebben de beste versie van zichzelf te willen zijn, worden en blijven.
Voor ons betekent dit dat je

  • Bereid bent jezelf iedere keer weer opnieuw uit te vinden;
  • Je omgeving (medewerkers & klanten) actief wil betrekken bij verandering, verbetering en vernieuwing door middel van co-creatie;
  • Samen wil onderzoeken en leren, omdat je weet dat je de wijsheid niet in pacht hebt;
  • Het lef hebt om je eigen kwetsbaarheid onder ogen te zien en het oude vertrouwde los te laten;
  • Iets wil bereiken en een lonkend perspectief wil bieden aan je mensen.

In onze programma’s maken wij gebruik van Appreciative Inquiry ook wel waarderend onderzoeken genoemd. Appreciative Inquiry (hierna AI), is een zienswijze en een methode die mensen kunnen toepassen om doelen te bereiken die ze belangrijk en waardevol vinden. Karakteristiek voor de zienswijze is dat deze op een bevestigende en waarderende manier kijkt, op zoek naar kansen en mogelijkheden. Je ontwikkelt een toekomstvisie waarin groei, verandering en verbetering besloten liggen en formuleert acties om deze te realiseren.

AI gaat ervan uit dat menselijk organiseren een positief, interactief proces is van en tussen mensen, waarin zij richtinggevende beelden van een gemeenschappelijke toekomst ontwikkelen en helpen vormgeven.

Meer weten over AI bekijk dan eens dit filmpje: