Gebruik voor de verandering eens theater!

Gebruik voor de verandering eens theater!

Theater is een flexibele, laagdrempelige en leuke manier om mensen te confronteren met inzichten in emoties rondom communicatie en verandering. In de bedrijfsvoorstelling IK BEN OOK MAAR EEN MENS van Theaterduo Mijnheer Dut gaat het over communicatievalkuilen bij verandermanagement. Door uitvergroting kunnen gevoelige zaken op een prettige manier bespreekbaar worden gemaakt. Het gaat hierbij om het herkennen en ervaren van en het reflecteren op de bovenstroom en onderstroom tijdens veranderprocessen. Het gesprek over gevoelens en emoties (enthousiasme, passie, angst, onveiligheid, onzekerheid, vertrouwen) vindt vaak niet plaats. Hierdoor verklein je de kans op een succesvolle verandering met betrokkenheid van medewerkers.

In de samenwerking tussen Mijnheer Dut en Lef & Ambitie, zorgen wij ervoor dat medewerkers betrokken worden bij de verandering waarbij juist aandacht wordt besteed aan de gevoelens en emoties, aangezien emoties aanzetten tot actie en je deze slim wil inzetten voor het beste resultaat. Theater als onderdeel van het veranderprogramma.

Meer weten
Weten hoe u een succesvolle verandering met uw medewerkers kunt realiseren, neem dan contact met ons op.

Kijk ook eens op www.mijnheerdut.nl