Blog :

BUSINESS = BEHAVIOR

BUSINESS = BEHAVIOR

Hoe haal ik het beste uit mensen?
De noodzaak voor het kunnen sturen van gedragsveranderingen in organisaties wordt steeds groter. Vooral in het kader van het verhogen van de performance en werkplezier. Wat opvalt is dat managers vooral probleem georiënteerd hun medewerkers benaderen: “wat gaat niet goed en moet beter”. Hiermee doen ze niet een appel op daadkracht, motivatie en energie. Terwijl dit wel nodig is om resultaat te bereiken. Om vanuit een positieve benadering te kunnen werken aan resultaatverbetering is het nodig om met een praktische methode en helder plan te werken. Waarbij je steeds gerefereerd wordt aan de kracht van positieve beïnvloeding van gedrag.

Organizational behavior management!
OBM is dé praktische wetenschappelijke methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Ook wel gedragsmanagement genoemd. Deze aanpak legt de focus op gedragsbeïnvloeding en het positief stimuleren van gewenst gedrag. Ze sluit prima aan bij bestaande organisatieverbeteringsprogramma’s en is gestoeld op wetenschappelijke fundamenten van meting, analyse en sturing van menselijk gedrag. Er wordt met name gekeken naar de effecten van beloning en straf op prestaties en plezier. Hierbij gaat het niet (alleen) om financiële beloningen, maar ook om sociale, non-materiële beloningen op het dagelijks presteren.

Samen met Lef & Ambitie ontdek je de principes van OBM en wat ze voor je kunnen betekenen. We ontwikkelen op basis van jou wens een concreet plan waarbij je werkt aan het verbeteren van prestaties. Wij geloven dat je met deze methodiek een concreet instrument in handen hebt om op een positieve manier performance verbetering te realiseren en zo je succes te vergroten.